PLATFORM ENGINEERING VS DEVOPS: DE NYCKEL SKILLNADERNA

Allteftersom teknologin utvecklas, gör även det vokabulär som används för att beskriva de olika rollerna, metoderna och disciplinerna inom området. ”Platform Engineering vs DevOps”, två begrepp som ofta sammanflätas. Även om de har många likheter och till och med överlappar på flera områden, är de distinkta discipliner med unika räckvidder, mål och metoder. I det …

PLATFORM ENGINEERING VS DEVOPS: DE NYCKEL SKILLNADERNA Read More »

VAD BETYDER PLATFORM ENGINEERING?

Platform Engineering (Plattformsingenjörskap) är vetenskapen och konsten att skapa robusta, skalbara och flexibla mjukvaruarkitekturer. Det handlar inte bara om att bygga mjukvara; det handlar om att konstruera själva plattformen som låter din mjukvara växa, anpassa sig och frodas. Vill du veta mer om “Vad är plattformsingenjörskap?” i detalj, fortsätt läsa. Eller läs på engelska What …

VAD BETYDER PLATFORM ENGINEERING? Read More »

Scroll to Top