PLATFORM ENGINEERING VS DEVOPS: DE NYCKEL SKILLNADERNA

Allteftersom teknologin utvecklas, gör även det vokabulär som används för att beskriva de olika rollerna, metoderna och disciplinerna inom området. ”Platform Engineering vs DevOps”, två begrepp som ofta sammanflätas. Även om de har många likheter och till och med överlappar på flera områden, är de distinkta discipliner med unika räckvidder, mål och metoder. I det här inlägget kommer vi att klargöra dessa skillnader och förklara vad som särskiljer Platform Engineering från DevOps. Denna artikel finns också som Platform Engineering vs DevOps: The Key Differences på Engelska.

Definitioner: Sätter Scenen

Vad är Platform Engineering?


Platform Engineering är vetenskapen och konsten att skapa robusta, skalbara och flexibla programvaruarkitekturer. Vi har en komplett artikel om VAD BETYDER PLATFORM ENGINEERING. Men låt oss hänvisa till en av de tidiga definitionerna: Luca Galante definierade Platform Engineering som ”disciplinen att designa och bygga verktygskedjor och arbetsflöden som möjliggör självbetjäningsfunktioner för programvaruutvecklingsorganisationer i den molnbaserade eran”. Här ligger fokus på att möjliggöra självbetjäningsfunktioner och optimera för den molnbaserade miljön.

Vad är DevOps?

DevOps, å andra sidan, handlar mer om den kulturella och professionella rörelsen som betonar kommunikation, samarbete, integration och automatisering mellan programvaruutvecklare och IT-operationer för att förbättra hastigheten och kvaliteten på programvaruleverans.

Förväxlingen: Fint Terminologi eller Distinkt Disciplin?


Luca Galantes Definition
Med tanke på Luca Galantes fokus på verktygskedjor, arbetsflöden och självbetjäningsfunktioner är det lätt att missta Platform Engineering som bara ett annat modeord för DevOps. Nyansen ligger dock i målet att ”möjliggöra självbetjäningsfunktioner för programvaruutveckling organisationer”, vilket antyder en bredare omfattning som går utöver DevOps-praxis.

Paul Delorys Perspektiv
På liknande sätt sade Paul Delory, en forsknings-VP vid Gartner, en gång, ”från DevOps aska stiger plattformsingenjören”, vilket bidrar till förväxlingen. Denna fras antyder en evolutionär aspekt där Platform Engineering framträder som en avancerad form av DevOps, snarare än en ren ersättning eller om namngivning.

Martin Fowlers Synpunkt
Martin Fowler proklamerade berömt, ”DevOps är dött! Länge leve Platform Engineering” i ett blogginlägg 2018 (det finns inte längre online). I detta inlägg argumenterade Fowler att termen DevOps hade blivit för bred och urvattnad för att vara användbar. Fokus hade flyttats bort från det centrala syftet att överbrygga klyftan mellan utveckling och drift. Fowler pläderade för en ny, mer fokuserad disciplin för att hantera infrastrukturen och verktygen som direkt stöder programvaruleverans. Enligt honom hade termen ‘DevOps’ utvecklats till ett övergripande begrepp som inte fångade nyanserna av modern programvaruleverans och infrastrukturhantering. Enligt hans mening är Platform Engineering den förfinade, mer koncentrerade disciplinen, som erbjuder ett specialiserat fokus på att möjliggöra skalbara och pålitliga programvaru leveranssystem.

Denna tre av perspektiv från Galante, Delory och Fowler ger ett övertygande argument för att erkänna Platform Engineering som en distinkt disciplin, en som går utöver den drifts fokuserade omfattningen av DevOps för att inkludera strategisk planering, robust arkitektur och tvärfunktionellt samarbete.

När Platform Engineering Hanterar DevOps-metoder


Platform Engineering antar inte bara helt DevOps-metoder, utan förfinar och utökar dem också, med målet att skapa mer sömlösa, pålitliga och robusta programvaruleveranscykler. Så här:

En Konsekvent Grund för Programvaruleverans


Platform Engineering går utöver att bara tillhandahålla verktyg. Den designar, bygger och underhåller ett ekosystem där dessa verktyg kan fungera optimalt. Detta sätter en stabil scen för programvaruingenjörer att bygga, distribuera och hantera applikationer, och säkerställer att skalbarhet, tillförlitlighet och säkerhet är inneboende från grunden.

Konsten av Automation


Disciplinen inom Platform Engineering tar automation till nästa nivå. Automatiserade pipelines för att bygga, testa och distribuera programvara är en grundläggande del av detta, vilket förstärker inte bara hastighet men också effektivitet och tillförlitlighet i hela programvaruleverans processen.

Övervakning och Observability

Medan DevOps betonar behovet av övervakning, lägger Platform Engineering till ett lager av sofistikering genom att fokusera på observability. Genom att samla in och analysera data kan plattformsingenjörer gå djupt in i programvarubeteende och infrastrukturprestanda, vilket ger handlingskraftiga insikter för snabb problemlösning.

Att Bryta Ner Silo

En av hörnstenarna i DevOps är att främja samarbete mellan utvecklings- och driftsteam. Platform Engineering stärker detta band genom att implementera verktyg och metoder som underlättar ännu effektivare kommunikation och samordning. Resultatet? Snabbare och mer pålitlig programvaru leverans.

Specifika Exempel:

Infrastruktur som Kod (IaC): Genom att använda IaC automatiserar Platform Engineering inte bara tillhandahållandet och konfigurationen av infrastrukturen utan gör den också konsekvent replikerbar och tillförlitlig.

Kontinuerlig Integration och Kontinuerlig Leverans (CI/CD): Dessa DevOps-metoder finner sitt ultimata uttryck inom Platform Engineering, där de integreras sömlöst i arbetsflöden för att förbättra hastighet, effektivitet och tillförlitlighet vid programvaruleverans.

DevOps-kultur: Platform Engineering fungerar som en katalysator för att odla en DevOps-kultur. Genom att främja samarbete och riva ner barriärer mellan utveckling och drift uppnår den vad DevOps strävar efter, men på en förstärkt effektivitetsnivå.

Genom att anta och förbättra dessa DevOps-metoder fungerar Platform Engineering som ryggmärgen i modern programvaruleverans. Den tar de principer som DevOps introducerade och utvecklar dem till en mer strukturerad, robust och effektiv disciplin. För organisationer som vill fullt ut omfamna DevOps erbjuder Platform Engineering vägen till snabbare, säkrare och oändligt mer tillförlitliga programvaruleveranscykler.

Paradigmskiftet: Från Operativt till Strategiskt

En annan kritisk aspekt som skiljer Platform Engineering är skiftet från ett operativt perspektiv till ett mer strategiskt. Medan DevOps fokuserar på att bryta ner silos mellan utvecklare och operationer för att effektivisera processer, är Platform Engineering inriktad på att bygga ett robust ekosystem som påskyndar utvecklingsprocessen samtidigt som man säkerställer skalbarhet, tillförlitlighet och säkerhet.

Detta strategiska fokus innebär att plattformsingenjörer inte bara är involverade i de dagliga aktiviteterna utan också spelar en avgörande roll i beslutsprocesser gällande teknikval, arkitekturdesign och långsiktiga vägkartor.

Tvärfunktionellt samarbete

DevOps uppmuntrar till samarbete mellan drift och utveckling. Platform Engineering tar detta ett steg längre genom att främja en kultur av tvärfunktionellt samarbete som inkluderar inte bara Dev och Ops utan också andra intressenter som säkerhetsexperter, dataforskare och affärsanalytiker. Denna helhetssyn säkerställer att plattformen byggs och hanteras med en omfattande förståelse för dess inverkan i hela organisationen.

Skalbarhet och Framtidsberedskap

En nyckelattribut hos Platform Engineering är dess fokus på att skapa lösningar som inte bara är funktionella utan också skalbara och framtidsäkra. Detta innefattar metoder som containerisering, orkestrering och mikrotjänstarkitektur, ofta byggda med flexibiliteten att anpassa sig till framväxande teknologier och metoder. Målet är att skapa en plattform som kan utvecklas med organisationens behov, snarare än att kräva frekventa översyn eller migreringar.

Det Sista Ordet

Så, är Platform Engineering bara en “fin term” för DevOps? Svaret är nej. Även om de två delar likheter och ofta kan komplettera varandra, går Platform Engineering utöver genom att inkludera strategisk planering, tvärfunktionellt samarbete, och ett fokus på skalbarhet och framtidsberedskap.

Båda disciplinerna har sina egna unika styrkor och passar olika organisatoriska behov och strukturer. Att förstå dessa skillnader kan hjälpa dig att välja rätt strategi för ditt team, eller ännu bättre, integrera de två för en mer heltäckande lösning.

Vi är ett företag etablerade i Stockholm och en av pionjärerna inom Platform Engineering i skandinaviska länder. Vårt mål är att sprida kunskapen och hjälpa organisationer, oavsett storlek, att dra nytta av plattformsingenjörskap. Vänligen kontakta oss för att boka en kostnadsfri konsultationssession med en av våra experter, och låt oss tillsammans lyfta din strategi för Platform Engineering.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top